انواع واتراستاپ مخازن و استخر

انواع واتراستاپ مخازن و استخر

کد مطلب : 66

واتراستاپ های آب بندی از جنبه های مختلفدارای انواع مختلفی می باشند که هر یک بسته به نوع کاربری ، شرایط  اجرایی و بهره برداری و نیز محدودیت های اجراییبه کاربرده می شوند.

واتراستاپ های از منظر نوع سیستم عملکردیآب بندی به دو نوع واتراستاپ های پی وی سی ( یا لاستیکی ) و واتراستاپ های منبسطشونده ( بنتونیتی و لاستیکی ) تقسیم می شوند.

عملکرد واتراستاپ های PVC بر مبنای ایجاد دیوار و سد آب بند در مسیرعبودر آب با طول مسیر عبور آب حداکثر می باشد. لذا در سیستم های منبسط شوندهعملکرد آب بندی بر مبنای افزایش حجم واتراستاپ در درز و ممانعت از عبور آب میباشد. واتراستاپ های منبسط شونده صرفا برای درزهای اجرایی مناسب بوده ولیواتراستاپ های پی وی سی برای دو نوع درز اجرایی و انبساطی می توانند مورد استفادهقرار گیرند.

از جمله محاسن استفاده از واتراستاپ هایمنبسط شونده در درزهای اجرایی نسبت به واتراستاپ های پی وی سی می توان به سهولتنصب ، سرعت نصب ، دقت در عملکرد ، ممانعت از از ورود آب پیش از تماس با آرماتور ،نصب سهل و غیر تخصصی و ... می باشد. واتراستاپ های بنتوینتی منبسط شونده نسبت بهواتراستاپ های پی وی سی دارای ابعاد بسیار کوچک تری می باشند.

 

واتراستاپ های پی وی سی از منظر شکل نیزبه دو نوع حفره دار ( ویژه درز های انبساطی ) و واتراستاپ های تحت ( ویژه درزهایاجرایی ) تقسیم می شوند.

 

واتراستاپ ها همچنین از منظر محل نصب بهدو نوع سطحی ( کف خواب ) و واتراستاپ دیواری ( محل قرار گیری در مرکز دیوار )تقسیم می شوند.

 

واتراستاپ ها همچنین از منظر عرض بهابعاد مختلفی از جمله 15 ، 17 ، 19 ، 24 ، 30 سانتیمتری تقسیم می شوندو همچنینواتراستاپ ها از منظر ضخامت به 4 ، 6 و 10 میلیمتر تولید و استفاده می شوند ،میزان عرض و ضخامت واتراستاپ مرتبط با محل مصرف و فشار آب  می باشد.

 

شما می توانید برای مشاوره و در زمنیهواتراستاپ مناسب پروژه شما و نیز دریافت کاتالوگ ، استعلام قیمت و در صورت نیازثبت سفارش خرید انواع واتراستاپ ها ، با بخش فروش و بازرگانی کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران تماس حاصل نماید.

 

 


or
or
A password will be send on your post
Registration