تعمیر،ترمیم و آب بندی سازه های مختلف بتنی

تعمیر،ترمیم و آب بندی سازه های مختلف بتنی

کد مطلب : 11

آب بندی  سازه های بتن چیست ؟

 سازه های بتنی ازسه منظر دوام ، بهره برداری و زیبایی نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه هایبتنی گویای لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات ازمقطع بتن می باشد.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.سه روش عمده آب بندیسازه های بتنی ، آب بندی در حین ساخت ، آب بندی به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر ،آب بندیبه روش تزریق می باشد.

 

باید توجه داشت که آب بندی بتن در بسیاری از مواقع با وجوداینکه ما شاهده ورود آب از قسمتی و خروج آن از سمتی دیگر نیستیم به لحاظ دوام سازهدارای اهمیت بالایی می باشد.

بدیهی است که مطمئن ترین روش و کارآمد ترین روش همواره آببندی سازه های بتنی با به کارگیری تمهیدات در حین ساخت می باشد. این امر می توانبا استفاده از کاهش نفوذپذیری بتن ، استفاده از افزودنی های بتن آب بند کننده ونصب واتراستاپ آب بند کننده بتن یا استفاده از پوشش های آب بندی در جهت فشار مثبتتحقق یابد.

اما متاسفانه با این وجود در بسیاری از مواقع مشاهده می شودبه دلایل اقتصادی و یا عدم آگاهی کافی سازندگان و تصمیم گیران این سیستم آب بندیدر سازه های بتنی صورت نمی گیرد.

لذا در این صورت در گام دوم می توان برای آب بندی بتن ازیکی از دو روش رایج آب بندی سازه های بتنی یعنی آب بندی به روش تزریق رزین های پلییورتان و اپوکسی و یا روش آب بندی با استفاده از انواع پوشش های آب بندی استفادهکرد. لازم به ذکر است که پوشش های آب بندی دارای گون های مختلفی می باشند که هر یکمتناسب با شرایط بهره برداری و محدودیت های مالی و اجرایی، انتخاب و قابل استفادهمی باشند.لذا آنچه در این بین می تواند در انتخاب روش آب بندی بتن مورد توجه باشدلحاظ حداکثر دوام آب بندی سازه های بتنی می باشد.

از جمله انواع پوشش های آب بندی بتن می توان به موارد ذیلاشاره کرد :

·      پوشش آب بندی کننده نفوذگر و کریستال شونده بتن

·      پوشش آب بند کننده  پلیمری سیمانی دوجزئی بتن

·      پوشش آب بند کننده پلی یورتان و اپوکسی بتن

·      پوشش آب بند کننده پلی یورتان بتن

·      پوشش های پلی یورا

·      پوشش قایبرگلاس

·      پوشش آب بند کننده اکرولیکی بتن

·      پوشش ژئوممبرین های و جی سی ال

·      پوشش آب کننده سیلوکسان بتن

·      و سایر انواع پوشش های آب بندی بتن


or
or
A password will be send on your post
Registration