Spectr News Theme

تست و کاشت آرماتور ورزشگاه سی هزار نفری کرمان - شرکت صنایع مس ایران

کد پروژه : 10

تست و کاشت آرماتور ورزشگاه سی هزار نفری کرمان -شرکت صنایع مس ایران

براساس این قرار داد که فی مابین مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) و شرکت ملی صنایع مس ایران منعقدگردید اقدام به کاشت آرماتور های طرح توسعه و مقاومسازی ورزشگاه سی هزار نفری مسکرمان گردیده است. از مشکلات خاص این کار ارتفاع بالای کار ، تراکم شدید آرماتورهاها در بتن اشاره کرد. براساس این قرار کلیه عملیات اجرایی توسط تست کشش میلگردد PULL OUT پس از کاشت مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت.

شما می توانید برای کسب اطلاعات فنی و اجرایی ونیز انجام عملیات کاشت میلگرد و بولت و یا تست عملیات انجامی با بخش فنی و مهندسیکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

or
or
A password will be send on your post
Registration