Spectr News Theme

آزمایش های غیرمخرب ، ارزیابی ، کارشناسی و ارائه روش ترمیم و بازسازی مخازن پساب نفتی چشمه خوش دهلران

کد پروژه : 6

آزمایش های غیرمخرب ، ارزیابی ، کارشناسی و ارائهروش ترمیم و بازسازی مخازن پساب نفتی چشمه خوش دهلران

براساس این قرارداد که فی مابین مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران و شرکت نفت و گاز غرب کشور منعقد گردیده اقدام به بررسیوضعیت موجود و ارائه گزارش وضعیت و روش تعمیرات سازه های چندگانه پساب واحد نمکزدایی چشمه خوش دهلران گردیده است.

سازه های پساب صنعتی به علت ماهیت پساب موجود ،گرمای هوا ، کیفیت پایین اجرا سازه ها ، دچار آسیب های جدی گردیده اند که برایدستابی به وضعیت کیفی موجود سازه ، با استفاده از تست های هافسل ، اسکن بتن ،التراسوینک و چکش اشمیت ، وضعیت بتن مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس آن پیشنهادهای لازم جهت تعمیرات سازه ها به کارفرما ارائه شد.

شما می توانید برای کسب اطلاعات و مشاوره در خصوصآزمایش های غیر مخرب ، ارزیابی و کارشناسی ، ترمیم و بازسازی سازه های بتنی ، آببندی و مقاوم سازی سازه های بتنی با بخش مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

or
or
A password will be send on your post
Registration