Spectr News Theme

ترمیم و آب بندی مخازن پساب نفتی بید روبه مناطق نفت خیز جنوب

کد پروژه : 9

ترمیم و آب بندی مخازن پساب نفتی بید روبه مناطقنفت خیز جنوب

براساس این دستورکار که فی مابین شرکت کلینیک فنیو تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و شرکت مناطق نفت خیز جنوب منعقد گردیده  اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی حوضچه و مخازنپساب دکل های حفار نفت گردیده است. در صنایع نفت برای حفظ منافع محیط زیستی درراستای عدم آزادسازی پساب های نفتی حاصل از حفاری به خاکهای اطراف ، اجرای حوضچهمخازن مختلف در دستور کار می باشد. با توجه به ابعاد بزرگ و تعدد مخازن مذکور سعیمی گردد از تا از روش های نوین و کم هزینه برای این امر استفاده گردد

در مخازن مورد نظر برای احداث از دیوارهای بلوکیو شناژهای بتنی استفاده می شود که عملکرد کامل و موثری به تنهایی برای آب بندی وعدم نشت ندارد از این روی برای تکمیل از روش های استاندارد برای آب بندی استفادهمی گردد.

در چارچوب قرارداد مورد نظر مجموعه کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران در فاز اول اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی یک مخزن واقغ درایستگاه حفاری بید روبه اندیمشک نموده است.

 

شما می توانید برای کسب اطلاعات و مشاوره در خصوصترمیم و بازسازی سازه های بتنی ، آب بندی و مقاوم سازی سازه های بتنی با بخشمهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

or
or
A password will be send on your post
Registration