Spectr News Theme

افزودنی ضد یخ بتن فاقد کلراید و ملات

کد محصول : 23

 

یکی از مباحث پر اهمیت در اجرای سازه های بتنی، بتن ریزی در شرایط سرد و یخبندان می باشد. این امر در صورت عدم به کارگیری تمهیدات لازم می تواند منجر به کاهش کیفیت، مقاومت و دوام بتن اجرایی گردد. همچنین این امر می تواند منجر به مواردی مانند کرمو شدگی، یخ زدگی، ایجادترک و غیره گردد.

برای ایجاد شرایط مناسب برایبتن ریزی در هوای سرد ، می بایست مجموعه ای از تمهیدات لازم به کار گمارده شود.باید توجه داشت که اکثر این موارد دارای همپوشانی بوده و می بایست به طور همزمان صورت پذیرد. یکی از این موارد استفاده از افزودنی فوق روان کننده و نیز ضد یخ بتن می باشد. باید توجه داشت که در بکارگیری ضد یخ بتن ، حتما از ضد یخ فاقد کلراید استفاده نمود.

 

 

 

 

DEZOCRETE   N-350

افزودنی ضد یخ فاقدکلراید بتن

براساس استاندارد Type B,C andG        ASTM C-494

BS5075 Part 1

 

شرح :

Dezocrete N-350  افزودنی مایع ضد یخ بتن ،جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین تر از صفر درجه میباشد . اگر چه همواره توصیه می شود در هنگام بتن ریزی در هوای سرد تمهیدات زیر مورد توجه قرارگرفته شود :

 

  • گرم کردن آب و مصالح .
  • ایجاد حفاظ در اطراف محیط کارگاه
  • استفاده از سیمان های زودگیر
  • پوشاندن بتن بلافاصله پس از بتن ریزی

 

 

کاربرد:

Dezocrete N-350  با افزایش دمای بتن و تاثیر بر روند هیدراسیون باعث کسب مقاومت زود هنگام می گردد و بتن را از یخ زدگی حفظ می نماید . اگر چه لازم است بلافاصله پس از اتمام بتن ریزی سطوح باط بتنی با لحاف پشم شیشه و یا هر عایق کننده دیگری کاملا پوشش داد تا از اتلاف دمای بتن جلوگیری شود . ضد یخ بتن را در آخرین مراحل تولید و به همراه تنظیم و اضافه نمایید.

 

 

ویژگیها:

شکل ظاهری : مایع کهربایی رنگ .

وزن مخصوص : 1260 کیلوگرم درمترمکعب .

عدد فلیایی : 5/10 تا 5/12

مقدار کلر : فاقد کلر

دمای بتن ریزی : تا 8 درجهسانتیگراد

 

مقدار مصرف :

مقدار دقیق DezocreteN-350 بستگی به دمای زمان بتن ریزی داشته و بر طبق جدول زیر تعیین میگردد :

 

دما بر حسب درجه سانتیگراد

مصرف نسبت به وزن سیمان

صفر تا 4-درجه

1 درصد

4-  تا 8 - درجه

2 درصد

8-  تا 12- درجه

3 درصد

12- تا 15- درجه

4 درصد

15- درجه به بالا

با ما تماس بگیرید

 

 

بسته بندی :

Dezocrete N-350 در گالن های 23 کیلوگرمی تحویل می گردد.

 

 

شرایط نگهداری :

چنانچه در ظروف اصلی در جای سرپوشیده و به دور از تابش نور خورشید قرار دهید به مدت 2 سال قابل استفاده است .

 

نکات ایمنی :

Dezocrete N-350     حاوی مواد خطرناک وآتش زا  نیست و در صورت پاشیده شدن بلافاصله موضع را با آب سرد بشویید و جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور ایمنی محصول را مطالعه فرمائید.

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردد مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

همچنین در کنار استفاده ازافزودنی باید تمهیدات زیر نیز مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

 

 

دستورالعمل اجرای بتن ريزی در هوای سرد و يخبندان

 

 

چنانچه هوا سرد و دمای بتن کم شود ، سرعت واکنش سيمان باآب کند می گردد و زمان گيرش طولانی می شود و در نتيجه مقاومت چندانی در ساعا ت وروزها ی اوليه حاصل نمی گردد . زمان قالب برداری طولانی خواهد شد و ممکن است درطول اين مدت به واسطه لرزش و ضربه آسيبی به بتن وارد گردد . چنانچه در هنگام گيرشو يا پس از آن ، رمانی که مقاومت بتن چندان زياد نيست يخبندان در بتن حاصل شود ،بتن به واسطه انبساط ناشی از يخ زدن آب در حفرات ، در اثر تنشهای کششی حاصله ، ترکمی خورد و از بين می رود در اين دستور العمل سعی می شود تا از بروز اين خسارت هاجلوگيری بعمل آيد . 

 

شرايط حصول هوای سرد (تعريف )

 

طبقتعريف جديد آيين نامه بتن ايران ، هوای سرد درحالی حاصل می گردد که در سه روزمتوالی  شرايط زير برقرار باشد:

الف: دمای متوسط هوا در شبانه رو زکنتر از 5+ باشد ( دمای متوسط روزانه ، ميانگينحداکثر و حداقل دمای هوا در شبانه روز است و مای هوا با دماسنج حداقل و حداکثر کهدر حعبه چوبی استاندارد قرار دارد اندازه گيری می شود )

ب: دمای هوا برای بيش از نصف شبانه روز از C 0 10 بيشتر نباشد .

درتعريف قبلی آبا هوای سرد و قتی حاصل می گشت که دمای هوا در هنگام  بتن ريزی کمتر از C 0 2 بوده و يازمين کارگاه در هنگام بتن ريزی يخ زده باشد . بهتر است حتی الامکان از تعريف قديمینيز استفاده شود و لازم است بدون رعايت تدابير خاص در اين شرايط از بتن ريزیخودداری گردد تاخساراتی به بتن وارد نيايد .

 

تدابيرخاص الزامی در هوای سرد

 

ج: قالب و ميلگردها نبايد يخ زده باشد و از ريختن بتن بر روی زمين يخ زده بايدخودداری شود .

 

 

تدابيراحتياطی هوای سرد

 

بارعايت تدابير الزامی برای اطمينان از عدم بروز مشکل بهتر است تدابير احتياطی زيرمد نظر
 قرار گيرد :

الف: حداقل دمای بتن در هنگام ريختن و عمل آوریC 0 10 + باشى (بويژه براي قطعات تا حداقل بعد كمتر از 90 سانتي متر )

ب: عمل آوري تا رسيدن به 70 درصد مقاومت مشخصه بتن ادامه يابد .

ج: دمای ساخت ، بالاتر از دمای بتن ريزی باشد . اين مقدار طبق دستورالعمل بايدمحاسبه شود .

د: اسلامپ بتن تا حد امکان ، کمتر اختيار شود ، هر چند آئين نامه بتن ايران آن رابه
50 ميلی متر محدود کرده است اما با توجه به شرايط اجرايی هر پروژه ممکن است مقاديربالاتر نيز در صورت توجه به تدابير الزامی و احتياطی ، مشکلی را بوجود نياورد .

هـ: بهتر است نسبت آب به سيمان از 5/0 تجاوز نکند . بهرحال علی رغم ذکر اين محدوديتدر آئين نامه بتن ايران ، نمی توان آن را اجباری تلقی کرد .

و: دمای بتن در هنگام ريختن نبايد بيش از C 0 10 بالاتر از حداقل توصيه شده باشد .

ز: دمای بتن در هنگام ساخت ( اختلاط ) نبايد بيش از C 0 10 بالاتراز حداقل دمای محاسباتی ساخت بتن باشد .

ح: حمل و ريختن بتن بايد حتی الامکان در اسرع وقت انجام شود و در طول حمل از افتشديد دما جلوگيری گردد .

ط: نبايد پس از خاتمه عمل آوری اجازه داد تا بتن سريعا" سرد شود و شوک حرارتیبه آن وارد گردد .

ی: نبايد برای شروع عمل آوری ، دمای بتن سريع بالا رود و شوک حرارتی به آن واردگردد

ک: استفاده از سيمانهايی که با سرعت واکنش بيشتر توصيه می شود و مصرف سيمانهایآميخته مطلوب نيست .

ل: مصرف مواد افزودنی زود گير کننده ( ضد يخ ) اختياری بوده و در شرايطی که بخواهيمطول مدت عمل آوری را کم نموده و احتمال خسارت را بشدت پائين آوريم ، می توانيم ازاين مواد استفاده نماييم به شرطی که اين مواد استاندارد بوده و برای دوام بتن وميلگرد ضرری نداشته باشد.

م: مصرف مواد افزودنی حباب زا معمولا" در اين بتن ها توصيه می شود . اين موادمعمولا" طول مدت محافظت از بتن را برای جلوگيری از وارد شدن خسارت در اثريخبندان کاهش می دهند و برای شرايط بهره برداری در محيط  سرد و يخبندان مناسب است .

ن: بهتر است از يخ زدن سنگدانه ها برای تأمين شرايط مورد نظر جلوگيری گردد و ساختبتن در دمای مطلوب ، آسان تر خواهد بود .

س: استفاده از مواد روان کننده برای کاهش آب و نسبت آب به سيمان و به حداقل رساندنآب انداختن توصيه می شود ، هرچند می توان از افزايش عيار سيمان نيز استفاده نمود .مصرف اضافی سيمان می تواند طول مدت حفاظت را برای جلوگيری از وارد شدن خسارت ناشیاز يخ بندان کاهش دهد ( مانند بند ک ، ل ، م ) .

 

 

نکاتاجرايی برای اعمال تدابير الزامی و احتياطی

 

باانداختن نايلون يا برزنت بر روی سنگدانه ها به ويژه در هنگام شب و بارندگی از خيسشدن
آن ها جلوگيری گردد . اگر می توان لحاف پشم شيشه تهيه نمود که رويه آن ضد نفوذ آبباشد بسيار مطلوب است زيرا می توان دمای کسب شده از تابش آفتاب يا بالا رفتن دمادر طول روز را تا حدودی در طول شب حفظ نمود .

     -   در صورتی که بنا به هر دليلی بخش های فوقانی توده سنگدانه يخ زده باشد ،لازم است لايه رويی کنار زده شود . اين کار دو حسن در بر دارد . اولا" مصالحيخ زده وارد ديگ اختلاط نمی گردد ، ثانيا" جلوی دريچه تخليه مصالح به باکتانتقال سنگدانه به ديگ اختلاط را مسدود نمی کند .

وجود سنگدانه يخ زده باعث می شود دمای مخلوط بتن به شدتافت کند و تأمين دمای مناسب بتن را با مشکل مواجه نمايد . لذا توصيه می شود به هرترتيب سعی شود از مصرف سنگدانه يخ زده پرهيز گردد .

-     با گرم کردن آب و رسيدن به دمایمورد نظر معمولا" می توان دمای مطلوب بتن را
 بدست آورد مشروط بر اينکه سنگدانه يخ زدهمصرف نگردد .

-       بهتر است دمای آب از C 0 60 تجاوزنکند . در صورت نياز به دمای بالاتر برای دستيابی به دمای مطلوب در بتن ، می توانآب را تا C 0 90 گرم نمود ، در اين حالت بايد ابتدا آب رابا سنگدانه مخلوط نمود و سپس سيمان را اضافه کرد . به هر حال نبايد سيمان را با آبداغ مواجه ساخت زيرا سيمان دچار گيرش آنی و کلوخه شدن می گردد و کيفيت مقاومتی ودوام بتن آسيب می بيند .

-       برای پرهيز از کاهش دمای بتن ،بهتر است طول مدت اختلاط پس از ريختن آخرين جزء از بتن از 2 دقيقه تجاوز نکند .بديهی است حداقل زمان اختلاط ، حصول يکنواختی در بتن تأمين می کند .

-       بهتر است تراک ميکسر بيش از 5/3متر مکعب و کمتر از 5/2 متر مکعب بارگيری نکند . بايد در طول حمل تراک ميکسر ازچرخاندن ديگ بتن خودداری نمود و صرفا" در حد اختلاط مجدد و دستيابی بهيکنواختی ، ديگ تراک ميکسر چرخانده شود .

-       سعی گردد از معطلی های مختلف درطول حمل با برنامه ريزی صحيح خودداری شود تا از اتلاف دمای مطلوب بتن جلوگيری شود.

-       حمل با پمپ بواسطه اصطکاک موجودمعمولا" موجب کاهش دمای بتن نمی گردد و در هوای سرد حمل با پمپ مطلوب تلقی میشود .

-     در ريختن بتن بايد تسريع بعملآيد . اگر ريختن بتن در لايه های مختلف صورت
می گيرد بهتر است حتی الامکان ضخامت لايه ها را زياد گرفت . توصيه می شود لايه های40 تا 50 سانتی متری بکار گرفته شود .

-       بلافاصله پس از ريختن بايد سعیشود دمای محيط را در حداقل مورد نياز تأمين نمود . استفاده از عايق بندی ( بويژهبرای قطعات حجيم و نيمه حجيم ) می تواند گرمای ناشی از ترکيب سيمان با آب را حفظکند و دمای بتن را بالا برده يا دست کم در حد مطلوب نگاه دارد .

-       استفاده از عايق پشم شيشه ،يونوليت ، کاه و پوشال ، ماسه يا خاک و غيره می تواند گرمای ناشی از واکنش هایسيمان را تا حد زيادی حفظ کند .

-     استفاده از پوشش برزنتی وبکارگيری يک يا چند بخاری ( ترجيحا" بخاری برقی  )
می تواند به حفظ يا بالا بردن دما کمک نمايد .

-       در صورت استفاده از بخاری هايیکه يک ماده سوختنی را می سوزاند بايد دود و گازهای ناشی از سوختن ، در تماس با بتنجوان قرار نگيرد .

-       چنانچه از يک وسيله گرمايشاستفاده می شود بايد دقت کرد که بتن خشک نگردد و در صورت حصول اطمينان از عدم يخزدن بتن لازم است بتن را مرطوب نمود .

-     بهترين وسيله برای ايجاد دمایمناسب ، استغاده از بخار آب می باشد . توصيه می شود دمای محيط نگهداری از C 0 55 و دمایبخار آب از C 0 65 تجاوز نکند .

-       می توان از لامپ های مادون قرمزبرای ايجاد گرما با کارآيی خوب استفاده نمود .

-       بهترين مصالح برای قالب بندیچوب می باشد ، به هر حال جنس قالب بر اساس امکانات پروژه انتخاب می گردد .

 

 

 

-       افت دما در طول حمل با رابطهزير محاسبه می گردد :

 

 افت دما در طول زمانحمل و معطلی های موجود يعنی D ساعت می باشد .

 دمای در هنگام ريختن و  دمای هوا است .

k ضريبی است که به نوع وسيله حمل بستگی دارد . برای وسيله حملسربسته چرخان 1/0 ، برای وسيله روباز غير چرخان 17/0 و برای وسيله چرخان ( مانندتراک ميکسر ) ضريب 24/0 بکار
 می رود .

بنابراينحداقل دمای ساخت بتن برابر است با :

 

لذاتوصيه می شود دمای ساخت بتن بيش از  باشد .

-       دمای بتن در هنگام اختلاط ازرابطه زير می تواند محاسبه شود ( به شرط يخ زده نبودن سنگدانه ها ) :

 به ترتيب دمای سيمان ،شن ، ماسه و آب مصرفی می باشد . ( سانتی گراد )

 به ترتيب وزن سيمان ،شن خشک ، ماسه خشک ، آب مصرفی برای اختلاط ، آب موجود در شن ، آب موجود در ماسه وآب کل بتن خواهند بود ( کيلوگرم ) . معمولا" با توجه به  ( دمای ساخت بتن ) واطلاعات موجود ، دمای آب مصرفی برای ساخت بتن بدست می آيد .

-       وجود رطوبت در سنگدانه ها ، بهدليل کاهش آب ساخت ، ضرورت افزايش دما را برای دستيابی به دمای مطلوب در بتن باعثمی شود .

-       در صورت وجود يخ در سنگدانه هابه جای دمای سنگدانه ها به جای دمای سنگدانه ها به صورت مضرب وزن آب موجود درسنگدانه ها ، عبارت  يا  بکار می رود . بديهیاست در اين حالت لازم است دمای آب مصرفی به شدت بالا رود تا دمای مطلوب بتن حاصلشود و معولا" به آب بيش از C 0 60 نياز خواهد بود ، لذا بهتر است از مصرفشن و ماسه يخ زده خودداری نمود .

-       برای کنترل بتن و اجزای آن میتوان از يک دماسنج معمولی يا دماسنج مخصوص بتن استفاده نمود و لازم است پس از ساختو پس از ريختن بتن دمای بتن را ثبت نمود .

-       برای کنترل کفايت عمل آوری میتوان نمونه هايی را در شرايط قطعه عمل آوری نمود و در زمان مورد نظر آن را موردآزمايش مقاومت فشاری قرار داد . اين نمونه ها بعنوان
 نمونه های آگاهی يا عمل آمده در کارگاهشناخته می شود .

 

-       برای اينکه بتن در اولين نوبتيخبندان آسيب نبيند لازم است مقاومت نمونه آگاهی به Mpa 5 ( استوانهای ) برسد . مسلما" برای قالب برداری اين مقاومت برای قالب زيرين قطعات خمشیبايد به 70 درصد مقاومت مشخصه برسد و برای پايه های اطمينان لازم است مقاومت نمونهآگاهی به    مقاومت مشخصه نايل گردد .

-       هر چه دمای عمل آوری زياد شودطول مدت عمل آوری کاهش می يابد .

-     مصرف مواد زود گير کننده ( ضديخ ) يا استفاده از سيمان اضافی يا مواد حباب زا
می تواند طول مدت عمل آوری را کاهش دهد و حتی آن را به نصف برساند .

-       بايد توجه کرد مصرف مواد زودگير کننده ( ضد يخ ) نمی تواند دليلی بر عدم رعايت ضوابط بتن ريزی در هوای سردباشد . مصرف اين مواد معمولا" نقطه يخبندان را بطور قابل ملاحظه ای کاهش نمیدهد و بتن با وجود اين مواد براحتی يخ می زند .

-       برای مصرف زودگيرکننده بايد درطرح اختلاط پيش بينی مصرف به عمل آيد و نبايد آنرا بدون ساخت مخلوط آزمايشی بکاربرد .

 

 

جداول و روابط

 

برای اطلاع بيشتر دست اندرکاران ، در زير جداول توصيهشده ACI برای بتنريزی در هوای سرد ارائه می گردد .

 

 

جدول 1-دمای توصيه برای بتن ريزی در هوای سرد بر حسب درجه سانتی گراد

حداقل بعد قطعه Cm

تا 30

90-30

180-90

بيش از 180

حداقل دمای بتن در هنگام ريختن و عمل آوری

 

13

10

7

5

تا1-

16

13

10

7

حداقل دمای * ساخت بتن در دمای هوای

1- تا 18-

18

16

13

10

کمتر از 18-

21

18

16

13

حداکثر افت تدريجی دما در 24 ساعت پس از حفاظت

 

28

22

17

11

             

*حداقل دمای ساخت با فرض طول حمل و معطلی يک ساعته باوسيله حمل چرخان توصيه شده است .

 

 

 

 

 

جدول 2- حداقل زمانلازم حفاظت برای جلوگيری از خسارت ناشی از يخبندان زود هنگام بتن معمولی

با فرض عمل آوری دردمای جدول شماره *1

نوع مصالح و سيمان

سيمان نوع 1 يا 2

سيمان نوع 3 ، زودگيرکننده يا ضد يخ 600 کيلوگرم سيمان اضافی در هر متر مکعب بتن

بتن بطور جدی در معرض يخبندان نيست

4

2

بتن در معرض يخبندان است

6

4

 

 

 

جدول 3-مدت زمان توصيه شده برای دستيابی به بخشی از مقاومت 28 روزه عمل آمده در آزمايشگاه

دمای عمل آوری

10 درجه سانتی گراد

21 درجه سانتی گراد

نوع سيمان*

1

2

3

1

2

3

50 %

6

9

3

4

6

3

75 %

11

14

5

8

10

4

85 %

21

28

16

16

18

12

95 %

29

35

26

23

24

20

 

*در صورتيکه دمای نگهداری و عمل آوری با اعداد جدولمتفاوت باشد مدت عمل آوری تغيير خواهد کرد .

** در صورت استفاده از سيمان پرتلند پوزولانیيا سرباره ای آن را مانند نوع 2 در نظر بگيريد و در صورت مصرف نوع 5 مدت عمل آوریبرای درصد مقاومت های کم تا 50 در صد و برای درصد مقاومت های بيشتر تا 10 درصدافزايش می يابد . سيمان پرتلند پوزولانی ويژه و پرتلند سرباره ای ويژه مانند سيماننوع 5 می باشد .

 

برای محاسبه مدت عمل آوری با توجه به تغيير دمای مندرجدر جدول 2 و 3 می توان از فرمول Saul استفاده نمود . اين رابطه بر اساس بر روابطبلوغ يا رد شدن بتن استوار است .

 

 و  بترتيب مدت زمان عملآوری در دمای t1 و t2 می باشد بنابراين با مجهول بودن يکی از چهار پارامتر در رابطه فوق، می توان آن را بدست آورد .

 

 

 

 

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفترمرکزی خود واقع در تهران ، اشرفی اصفهانی ، گلزار سوم ، پلاک ، واحد 4 ، و نیزدفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنببانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استان های دیگر از جمله  استان هرمزگان ( بندرعباس ، قشم، خارک و ... ) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهینشهر ، زرین شهر ) ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس ( شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و ... ) ، استان کرمانشاه ، استان کردستان ( شهرستانسنندج ) ، استان لرستان ( خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ، الشتر و ... )، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استانزنجان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و شمالی ( شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان زاهدان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان، پیرانشهر و ... )، استان البرز (شهرستان کرج و ... ) ، استان کاشان ، استان قم ( شهرستان قم ) ، استانمازندران ( شهرستان های ساری ، بابل ،بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آباد و ... ) ، استانگیلان ( شهرستان های رشت ، بندرانزلی و... ) ، استان ایلام ( شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... )، استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان و کبودرآهنگ ) ،استانگلستان ( شهرستان گرگان ) ،  استان خوزستان ( شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ،خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر، شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و ... ) ، استان چهارمحال بختیاری (شهرکرد ) ، جزیره کیش ،  کشور عراق ( استان بصره، الاماره و نجف ) ، کشور افغانستان (کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائهخدمات مهندسی می باشد. شما می توانید با مراجعه یا تماس با این دفاتر ضمن مشاور از خدمات و محصولات ارائه شده بهره مندشوید.

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration