Spectr News Theme

بتن و ملات تولید قطعات بتنی اکسپوز و دکوراتیو BETOSIVE EXP

کد مطلب : 130

 

BETOSIVE EXP

بتن یا ملات پایهسیمانی ، جهت تولید قطعات بتنی اکسپوز و نما

 

شرح :

BETOSIVE  EXP ، یک ملات یا  بتن تک جزئی ، پایه سیمانی ، اصلاح شده باپلیمر و افزودنی های معدنی ، بدون جمع شدگی و ترک خوردگی با مقاومت مکانیکی وفشاری بالا جهت ساخت و تولید قطعات بتنی درجا یا پیش ساخته اکسپوز و نما می باشد.

 

موارد مصرف :

 • ساخت قطعات دکوراتیو بتنی
 • ساخت پنل های دکوراتیو بتنی نما و اکسپوز

 

مزایا و ویژگیها :

 • بدون جمع شدگی
 • امکان اجرای ضخامت 10 تا 50 میلیمتر
 • نمای بتنی
 • مقاومت مکانیکی بالا
 • بتن ترک خوردگی
 • روانی بالا
 • دانه بندی ریز و امکان اجرای قطعات با ظرافت بالا

 

روش مصرف :

25 کیلوگرم از محصولBETOSIVE  EXP  می بایست 5 لیتر آب، با استفاده از میکسر دورپایین به مدت 3 تا 4 دقیقه مخلوط تا محصولی همگن ایجاد شود. سپس مخلوط موجودرا  می بایست به مدت 4 دقیقه به حال خودرها کرد و مجددا به مدت 30 ثانیه مخلوط نمود. مخلوط آماده شده باید در طول 20دقیقه در دمای 20 درجه سانتیگراد مصرف شود.

BETOSIVE  EXP  را پس از آماده شدن می توانید درون قالب تخلیهکنید و با چند ضربه رو قالب آن را هواگیری نمایید. قالب بسته به دمای محیط بین 24تا 48 ساعت قابل باز کردن و تخلیه می باشد. قطعه بتنی رو حداقل به مدت سه روز بهوسیله آب عمل آوری نماید.

برای افزایش دوام ،آب بندی و جلای کار می توان از رزین سطحی قطعات بتنی به میزان 150 تا 200 گرم درمترمربع با استفاده از برس یا پاشش استفاده نماید. این رزین بدون رنگ می باشد وصرفا می تواند باعث براق شدگی سطح گردد.

 

مقدار مصرف :

برای هر مترمربع بهضخامت 10 میلیمتر ، 16 تا 19 کیلوگرم پودر مورد نیاز می باشد. ضخامت توصیه شدهبرای پوشش حداقل 10 و حداکثر 50 میلیمتر می باشد.

 

بسته بندی و شرایطنگهداری :

 • کیسه های 25 کیلوگرمی.
 • در محیط خشک و دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. در برابر حرارت زیاد و یخبندان محافظت گردد.

 

پاکسازی تجهیزات :

تجهیزات و لوازماستفاده شده باید بلافاصله پس از استفاده با آب شستشو شود. در صورت خشک شدن ملاتبر روی تجهیزات پاکسازی صرفا به روش های مکانیکی میسر خواهد بود.

 

هشدارها و محدودیتها :

 • ملات یا بتن اجرایی باید به مدت 24 تا 48 ساعت در برابر باران ، یخبندان ، ترافیک و ضربه محافظت شود.
 • ممکن است در تماس با پوست زیان آور  باشد.
 • از مواد عمل آوری استفاده نشود.
 • مخلوط آماده شده باید حداکثر در مدت 30 دقیقه در دمای 20 درحه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
 • از خشک شدن سریع سطح ممانعت گردد.
 • از اعمال ملات در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و بیش از 35 درجه سانتیگراد خود داری نمایید.

 

نکات ایمنی :

از تماس با چشم وپوست خود داری شده و پس از استفاده دست های خود را شستشو دهید. در صورت تماس باچشم، پوست و یا بلعیده شدن ، سریعا به پزشک مراجعه شود و یا به بخش ایمنی دیتا شیتمراجعه گردد.

درب ظرف را زمانی کهاستفاده نمی گردد بسته و به دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 

نگهداری :

مدت زمانی نگهداری ،در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ، 12 ماه می باشد. در صورت نیاز به اطلاعاتبیشتر با کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نماید.

 

 

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration