Spectr News Theme

ملات ترمیم کننده بتن با ضخامت پایین DEZOSIVE 1010

کد مطلب : 133

 

DEZOSIVE  1010

Single component polymer modified fairing

coat .cosmetic mortar for concrete surfaces

 

شرح:

Dezosive  1010 ملات تعمیری یک جرئی اصلاح شده با پلیمر آکریلیکی جهتصافکاری سطح بتن می باشد که پس از اضافه شدن آب به ملاتی قابله ماله کشی و خاکستریرنگ با قابلیت اجرا بر روی سطوح زبر بتنی و لایه های آسیب دیده سطحی تبدیل میگردد.

از Dezosive  1010 می توان به عنوان لایه تسطیحکننده قبل از اجرای پوشش های محافظ استفاده نمود.

Dezosive  1010 از فرمول ویژه جهت استفاده درلایه های نازک برخودار می باشد که فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی خواهد بود ، همچنیناز چسبندگی عالی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد .

 

موارداستفاده :

 • به عنوان لایه ترمیم برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی .
 • آماده سازی سطوحی که می بایست توسط پوشش های محافظ اندود شوند .
 • برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده .

 

خواص:

 • فرمول دقیق و نتایج یکنواخت
 • تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف
 • بدون انقباض
 • چسبندگی عالی
 • انعطاف پذیر
 • سطح نرم ، قابلیت پرداخت کاری راحت
 • نفوذپذیری کم
 • مقاومت عالی در برابر چرخه های ذوب یخ و نیز کربناسیون .
 • کاهش میزان نفوذ عوامل خورنده محیطی
 • کاهش هزینه های بعدی در مورد سطوحی که می بایست رنگ شوند .

بستهبندی :

Dezosive  1010 در بسته بندی 20 کیلوگرمی عرضه می گردد.

 

ویژگیها:

رنگ :طوسی روشن

وزنمخصوص : 1640 کیلوگرم در مترمکعب

 

کاربرد:

Dezosive  1010 می بایستی بر روی تمامی سطوح توسطماله کشی اجرا شده و پرداخت کاری نهایی آن با قدری فاصله زمانی انجام گردد. جهتتسهیل پرداخت کاری نهایی می توان سطح ملات را توسط قلم مو و آب مرطوب نمود .

 

عملآوری :

عملآوری ملات اجرا شده به ویژه در شرایط گرما و باد شدید ضروری می باشد.

برایاین منظور می توان از مایع عمل آوری Dezocure D-550 و یا پوشش نایلونی استفاده نمود .

 

آمادهسازی :

تمیزبودن سطوح تعمیری و برداشتن قسمت های سست سطحی بسیار اهمیت داشته پس از آن اشباعسطوح توسط آب ضروری است . توجه شود که مقادیر اضافی آب جمع آوری گردد.

 

پرکردنحفرات :

پیشاز استفاده از ملات صافکاری نهایی می توان از ملات کم آب تر برای پر کردن فضاهایخالی بزرگ تر سطحی استفاده نمود .

 

مخلوطنمودن :

Dezosive  1010  به گونه ای طراحیگردیده که به راحتی مخلوط شده و برای این منظور بهتر است مخلوط کندستی با دور پایین استفاده گردد.

3 تا4 لیتر آب را درون ظرف ریخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را بهطور کامل به آب اضافه نمایید و مخلوط کردن را تا یکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهید. توجه شود که از مخلوط کردن طولانی پرهز شود . بسته به میزان روانی ملات مورد نظرمی توان مقدار آب را تا 6.5 لیتر به ازای یک کیسه پودر افزایش داد.

 

پوششدهی :

هرکیسه 20 کیلویی می تواند 16 لیتر ملات آمده مصرف ایجاد نماید که برای پوشش 16مترمربع با ضخامت 1 میلی متر کافی است.

 

مراقبتاز وسایل کار :

دراتمام هر مرحله از کار می بایستی ابزار کار بدون فاصله زمانی توسط آب شستشو نمود.

 

انبارداری:

دوراز بارش باران و تابش مستقیم و نیز بدون تحمل فشار زیاد تا یک سال قابل نگهداریخواهد بود.

 

نکاتایمنی :

ماننددیگر ملاتهای سیمانی می بایستی در هنگام تماس با پوست و یا چشم ، از آب فراوانبرای شستشو استفاده گردد.

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن عرضه می گردد مطابق با استانداردهایکیفی بین المللی می باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration