Spectr News Theme

پودر ملات ترمیم کننده بتن DEZOSIVE 1020

کد مطلب : 135

 

DEZOSIVE  1020

Shrinkage compensated ,polymer fibre

reinforced,thixotropic repair mortar

 

شرح:

Dezosive  1020 ملات تعمیری بر پایه سیمان و آماده مصرف می باشد که پس از افزودن آب لازمخمیر تعمیری دارای الیاف و با مقاومت بالایی بوجود می آورد.

Dezosive  1020 ملاتی بدون انقباض بوده کهنفوذپذیری کم و دوام طولانی برخودار می باشد.

اینملات فاقد گرانول های فلزی بوده و عاری از یون کلر می باشد.

Dezosive  1020 جهت استفاده توسط سیستم پاششی ویا ماله کشی طراحی شده و در یک مرحله اجرا می تواند تا ضخامت 50 میلی متر را بوجودآورد . ضخامت های بیشتر با روش پاششی قابل استفاده خواهد بود .

 

موارداستفاده :

  • تمامی موارد تعمیر سازه ای که قابلیت استفاده پاششی یا ماله کشی را داشته باشند.
  • تعمیر تمامی اجزای ساختمانی که تحت بارگذاری مکرر می باشند.
  • تعمیر تیر و ستون پیش تنیده یا مسلح شده .
  • به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات .
  • تعمیرات سازه ای در مناطق صنعتی بویژه آنهایی که در معرض روغن های معدنی و روغن هیدرولیکی می باشند
  • تعمیرات سازه های دریایی .

 

 

خواص:

-       بدون انقباض بودن ملات موجباطمینان از اتصال خوب به بستر بتنی و انتقال نیروها در تعمیرات سازه ای می گردد.

-       بی نیازی از آماده سازی ( Primer ) بستر بوده واین امر تسریع در عملیات اجرایی می شود .

-       قابلیت پاششی ملات اجرایمقادیر بزرگ آن را ممکن می سازد.

-       در هنگام پاشش ضایعات مصالحناچیزی دارد و این مسئله موجب صرفه جویی در هزینه تامین مصالح خواهد گردید .

-       نفوذپذیری بسیار کم آنامکان حملات خورنده محیطی را به کمترین مقدار ممکن می رساند .

 

 

بستهبندی :

Dezosive  1020 در بسته بندی 25 کیلوگرمی عرضه میگردد.

 

ویژگیها:

شکلظاهری : پودر خاکستری حاوی الیاف ریز

وزنمخصوص خمیری : حدود 2300 کیلوگرم به ازای مترمکعب

مقاومتفشاری در 20 درجه سانتیگراد مطابق استاندارد BS1881      بخش 11

1روزه بیشتر از 16 مگاپاسکال

28روز بیشتر از 45 مگاپاسکال

 

روشاجرا

آمادهسازی بستر :

سطحمورد نظر می بایستی تمیز و فاقد هرگونه مواد آلاینده بوده و همچنین می بایستی نقاطسست و ضعیف بتنی را مشخص نموده و نسبت به تخریب آنها اقدام نمود .

اینمناطق تا عمق 10 سانتیمتری بریده شده و دقت شود تا جای ممکن شکل تیز گوشه و مربعیداشته باشند . همچنین حداقل ضخامت 10 میلی متری پیرامون منطقه تعمیر شده حفظ گردد.

سطحمورد نظر بایستی خدشه دار بوده و دست کم از ناهمواری های 5 میلی متری با فواصل 20میلی متری برخوردار باشد .

چنانچهبا سطوح آلوده و سست برخورد شود بهتر است مراتب اجرایی با سرپرست کارگاه هماهنگگردد تا نسبت به تمیز کاری و برش کاری احتمالی اقدام گردد.

 

درصورت مشاهده آرماتورهای زنگ زده ابتدا از سلامت درونی آن اطمینان یافته سپس نسبتبه زنگ زدایی توسط یکی از روشهای برس زنی یا ماسه پاشی  اقدام نمایید تا سطح فولاد تمیز نمایان گردد.

محافظتمضاعف آرماتورها توسط پوششهای مخصوص مقدور خواهد بود. در مواردی که آرماتورها دچارخوردگی وسیع باشند بایستی نسبت به تعویض آنها اقدام نمود.

 

اشباعسازی با آب :

سطحمورد نظر را با استفاده از شستشو توسط آب به طور کامل اشباع نمایید سپس مقادیراضافی را از روی سطح جمع آوری نمایید.

 

مخلوطنمودن:

بهترینروش ساخت ملات  Dezosive  1020 استفاده از ابزار هم زن ( دریل )با دور پایین می باشد . 3.5 لیتر آب را به داخل دستگاه مخلوط کن ریخته و در حالیکه مخلوط کن در حال گردش می باشد پودر خشک Dezosive 1020 را به طور پیوسته به آب اضافه نمایید. پس از اضافه شدن کامل پودربه آب ، همزدن را تا 3 دقیقه ادامه دهید تا مخلوطی یکنواخت و فاقد حباب های بزرگایجاد گردد.چنانچه مخلوط فوق از غلظت دلخواه برخوردار نباشد می توان رفته رفته بهآن آب اضافه نمود و برای 1 تا 2 دقیقه دیگر هم زدن را دامه داد . بدیهی است مقدارآب لازم تحت تاثیر میزان رطوبت نسبی و دمای محیط می باشد.

 

اجرا:

مخلوطآماده شده قابلیت اجرای دستی و یا پاشش را دارا بوده و در صورت اجرای دستی میبایستی ماله را بر روی سطح ملات فشار داد تا از تماس کامل ملات و سطح قبلی مطمئنشد برای این منظور از ماله پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید ولی پرداخت کاری نهاییرا توسط ماله فلزی انجام دهید.

بهترینزمان برای پرداخت کاری نهایی وقتی است که اثر انگشت به سختی بر روی سطح ملاتتعمیری باقی بماند.

عملآوری خوب به ویژه در شرایط گرما یا باد شدید ضروری بوده و برای این منظور می تواناز Dezocure  D-550  یا پوشش نایلونی استفاده نمود .

 

پوششدهی :

حجممخلوط حاصل از یک کیسه 25 کیلوگرمی Dezosive 1020 و 4 لیتر آب مقدار 12.6 لیتر خواهد بود که می تواند برای پوشش یکمترمربع با ضخامت متوسط 12.6 میلی متر استفاده شود .

 

انبارداری:

دوراز بارش باران و تابش مستقیم و نیز بدون تحمل فشار زیاد تا یک سال قابل نگهداریخواهد بود.

 

نکاتایمنی :

ماننددیگر ملاتهای سیمانی می بایستی در هنگام تماس با پوست و یا چشم ، از آب فراوانبرای شستشو استفاده گردد.

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن عرضه می گردد مطابق با استانداردهایکیفی بین المللی می باشد.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration