Spectr News Theme

ملات ترمیم کننده ضد سولفات DEZOSIVE AS -32

کد مطلب : 139

 

DEZOSIVE AS -32

ملات ترمیم کننده بتن ضد سولفات

شرح :

DEZOSIVE AS -32  ملات تعمیری بر پایه سیمان و آماده مصرف میباشد که پس از افزودن آب لازم خمیر تعمیری دارای الیاف و با مقاومت بالایی بوجودمی آورد.

 DEZOSIVE AS -32ملاتی بدون انقباض بوده کهنفوذپذیری کم و دوام طولانی برخودار می باشد.

این ملات فاقد گرانول هایفلزی بوده و عاری از یون کلر می باشد.

DEZOSIVE AS -32 جهت استفادهتوسط سیستم پاششی و یا ماله کشی طراحی شده و در یک مرحله اجرا می تواند تا ضخامت50 میلی متر را بوجود آورد . ضخامت های بیشتر با روش پاششی قابل استفاده خواهد بود.

این محصول به نحوی فرمولهشده که دارای مقاومت مناسبی در برابر سولفات ها باشد.

 

موارد استفاده :

  • ترمیم سازه های در معرض فاضلاب یا سولفات ها
  • تمامی موارد تعمیر سازه ای که قابلیت استفاده پاششی یا ماله کشی را داشته باشند.
  • تعمیر تمامی اجزای ساختمانی که تحت بارگذاری مکرر می باشند.
  • تعمیر تیر و ستون پیش تنیده یا مسلح شده .
  • به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات .
  • تعمیرات سازه ای در مناطق صنعتی بویژه آنهایی که در معرض روغن های معدنی و روغن هیدرولیکی می باشند
  • تعمیرات سازه های دریایی .

 

خواص :

-       بدون انقباض بودن ملات موجباطمینان از اتصال خوب به بستر بتنی و انتقال نیروها در تعمیرات سازه ای می گردد.

-       بی نیازی از آماده سازی ( Primer ) بستر بوده واین امر تسریع در عملیات اجرایی می شود .

-       قابلیت پاششی ملات اجرایمقادیر بزرگ آن را ممکن می سازد.

-       در هنگام پاشش ضایعات مصالحناچیزی دارد و این مسئله موجب صرفه جویی در هزینه تامین مصالح خواهد گردید .

-       نفوذپذیری بسیار کم آنامکان حملات خورنده محیطی را به کمترین مقدار ممکن می رساند .

 

بسته بندی :

DEZOSIVE AS -32 در بسته بندی25 کیلوگرمی عرضه می گردد.

 

ویژگیها :

شکل ظاهری : پودر خاکستریحاوی الیاف ریز

وزن مخصوص خمیری : حدود2300 کیلوگرم به ازای مترمکعب

مقاومت فشاری در 20 درجهسانتیگراد مطابق استاندارد BS1881      بخش 11

1 روزه بیشتر از 16مگاپاسکال

28 روز بیشتر از 45مگاپاسکال

 

 

روش اجرا

آماده سازی بستر :

سطح مورد نظر می بایستیتمیز و فاقد هرگونه مواد آلاینده بوده و همچنین می بایستی نقاط سست و ضعیف بتنی رامشخص نموده و نسبت به تخریب آنها اقدام نمود .

این مناطق تا عمق 10سانتیمتری بریده شده و دقت شود تا جای ممکن شکل تیز گوشه و مربعی داشته باشند .همچنین حداقل ضخامت 10 میلی متری پیرامون منطقه تعمیر شده حفظ گردد .

سطح مورد نظر بایستی خدشهدار بوده و دست کم از ناهمواری های 5 میلی متری با فواصل 20 میلی متری برخوردارباشد .

چنانچه با سطوح آلوده و سستبرخورد شود بهتر است مراتب اجرایی با سرپرست کارگاه هماهنگ گردد تا نسبت به تمیزکاری و برش کاری احتمالی اقدام گردد.

 

در صورت مشاهده آرماتورهایزنگ زده ابتدا از سلامت درونی آن اطمینان یافته سپس نسبت به زنگ زدایی توسط یکی ازروشهای برس زنی یا ماسه پاشی  اقدام نماییدتا سطح فولاد تمیز نمایان گردد.

محافظت مضاعف آرماتورهاتوسط پوششهای مخصوص مقدور خواهد بود در مواردی که آرماتورها دچار خوردگی وسیعباشند بایستی نسبت به تعویض آنها اقدام نمود.

 

اشباع سازی با آب :

سطح مورد نظر را با استفادهاز شستشو توسط آب به طور کامل اشباع نمایید سپس مقادیر اضافی را از روی سطح جمعآوری نمایید.

 

مخلوط نمودن:

بهترین روش ساخت ملات  DEZOSIVE AS -32 استفاده از ابزار هم زن ( دریل )با دور پایین می باشد . 3.5 لیتر آب را به داخل دستگاه مخلوط کن ریخته و در حالیکه مخلوط کن در حال گردش می باشد پودر خشک DEZOSIVE AS -32 را به طور پیوسته به آب اضافهنمایید. پس از اضافه شدن کامل پودر به آب ، همزدن را تا 3 دقیقه ادامه دهید تامخلوطی یکنواخت و فاقد حباب های بزرگ ایجاد گردد.چنانچه مخلوط فوق از غلظت دلخواهبرخوردار نباشد می توان رفته رفته به آن آب اضافه نمود و برای 1 تا 2 دقیقه دیگرهم زدن را دامه داد . بدیهی است مقدار آب لازم تحت تاثیر میزان رطوبت نسبی و دمایمحیط می باشد.

 

اجرا :

مخلوطآماده شده قابلیت اجرای دستی و یا پاشش را دارا بوده و در صورت اجرای دستی میبایستی ماله را بر روی سطح ملات فشار داد تا از تماس کامل ملات و سطح قبلی مطمئنشد برای این منظور از ماله پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید ولی پرداخت کاری نهاییرا توسط ماله فلزی انجام دهید.

بهترینزمان برای پرداخت کاری نهایی وقتی است که اثر انگشت به سختی بر روی سطح ملاتتعمیری باقی بماند.

عملآوری خوب به ویژه در شرایط گرما یا باد شدید ضروری بوده و

برایاین منظور می توان از Dezocure  D-550  یا پوشش نایلونی استفاده نمود .

 

پوشش دهی :

حجم مخلوط حاصل از یک کیسه25 کیلوگرمی DEZOSIVE AS -32 و 4 لیتر آب مقدار 12.6 لیتر خواهد بود که می تواند برای پوشش یکمترمربع با ضخامت متوسط 12.6 میلی متر استفاده شود .

 

انبارداری :

دور از بارش باران و تابشمستقیم و نیز بدون تحمل فشار زیاد تا یک سال قابل نگهداری خواهد بود.

 

 

نکات ایمنی :

مانند دیگر ملاتهای سیمانیمی بایستی در هنگام تماس با پوست و یا چشم ، از آب فراوان برای شستشو استفادهگردد.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکتکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللیمی باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration