Spectr News Theme

روغن قالب بتن DEZOIL 445

کد مطلب : 147

 

DEZOIL 445

روغت قالب بتن باخواص رهاسازی قوی

 

شرح محصول :

DEZOIL 445 ،برپایه روغن های معدنی ، افزودنی های جدا کننده و حلال های آلی طراحی و ساخته شدهاست. این محصول مناسب جهت جداسازی بتن از سطوح قالب فلزی ، چوبی و پلیمری می باشد.افزودنی های موجود در DEZOIL 445 بر روی سطح قالب در تماس با سیمان ایجاد واکنش نموده و ایجاد خواصضد کفی کرده که در نتیجه از حبس هوا در حد فاصل بتن و قالب جلوگیری می نماید. درمرحله دوم در ادامه واکنش تشکیل ترکیبات جداسازی داده و از چسبندگی سیمان به سطحقالب جلوگیری می نماید.

 

کاربرد و موارد استفادهDEZOIL 445  :

 • مناسب برای قالب های فلزی ، چوبی و  یا پلیمری به منظور حداکثر سرعت جداسازی قالب ها از سطح بتن
 • در بتن ریزی قالب های لغزنده تحت فشار ، قطعات پیش ساخته در اندازه های مختلف

مزایای DEZOIL 445   :

 • عدم چسبندگی توده های سیمان به سطح قالب
 • فاقد چربی تاثیر گذار بر روی سطح بتن
 • دارای عامل جداسازی به طریقه فعل و انفعال شیمیایی
 • کاهش هزینه های تمیزکاری قالب
 • حذف حباب های ایجاد شده در فصل مشترک قالب و بتن
 • سطح اکسپوز مناسب با حداقل مقدار حباب سطحی ، لک و ناهمواری ها
 • جلوگیری از خوردگی قالب فلزی و افزایش طول عمر قالب
 • عدم تاثیر منفی بر خواص سطحی بتن سخت شده
 • ایجاد لایه نازک در سطح هیچگونه تاثیری در واکنش های سیمانی توده بتن نخواهد داشت.

 

 

خصوصيات فيزيكي:

ترکیبات شیمیایی

روغنهای معدنی، افزودنی های فعال و حلال

رنگ

کهربایی

حالت فیزیکی

مایع با ویسکوزیته پایین

وزن مخصوص

0.02+- 0.85 کیلوگرم بر لیتر

میزان کلراید ( PPM )

ندارد

 

 

طریقه اجرا :

نیاز به هیچ گونهاختلاط و رقیق سازی نداشته و آماده مصرف می باشد.

 

آماده سازی قالب :

 • پیش از اجرا سطح قالب فلزی تمیز و از هر گونه ترکیبات چسبنده سخته شده ، گریس و زنگ زدوده شود.
 • قالب چوبی نو بهتر است در دو مرحله با روغن قالب پوشش داده شود تا از جذب کامل روغن جلوگیری شود.

 

اجرا :

روغن قالب DEZOIL 445 قابلاجرا با روش های مختلف از جمله قلمو و اسپری می باشد. نکته مهم در اجرا ، ایجادلایه نازک روی سطح جهت کسب حداکثر بازدهی و پرهیز از اجرای لایه ضخیم می باشد. درصورت تجمع روغن در گوشه های قالب توسط وسیله ای مناسب روغن اضافی پاک شود.

اعمال بیش از حد وتجمع در گوشه ها احتمال تاخیر در گیرش در آن موضع خاص را به همراه خواهد داشت.

 

میزان مصرف :

با توجه به میزانزبری سطح قالب مصرف 20 تا 70 مترمربع به ازاء هر لیتر DEZOIL 445 آغشتهمی گردد.

 

بسته بندي :

DEZOIL 445 درطروف 20 و 220 لیتری عرضه می گردد.

 

انبار داري :

در انبار سرپوشیده وبدور از تابش خورشید و مواد آتشزا نگهداری شود.

 

موارد ایمنی :

از تماس با پوست وچشم جلوگیری و از پوشش های محافظتی مثل دستکش و عینک استفاده نماید.

 

عمر نگهداري :

در شرایط انباریداری مناسب و  در بسته بندي اوليه تا 12 ماهقابل استفاده ميباشد .

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحهبتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ، آمادههمكاري و انجام خدمات ميباشد .

 

or
or
A password will be send on your post
Registration