Spectr News Theme

واتراستاپ پی وی سی ( WATERSTOP PVC)

کد مطلب : 149

 

WATERSTOP

نوار آب بند جهت جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی

 

شرح :

نوار آب بند مخصوص جلوگیری از عبور آب در درزهایاجرایی و انبساطی در طرح ها و ابعاد مختلف برای نیازهای مختلف ، واتراستاپهای تولیدی شرکت رایحه بتن سبز را میتوان با استانداردهای زیر مورد ارزیابیقرار داد :

ASTM D 412,ASTM D 2240,ASTM D 570,ASTM D572,ASTM D 624, ASTM D 638 , CRD C 570 , CRD C 572 , CRD C 573

 

خواص و مزایا :

 • مقاومت کششی بالاتر از استاندارد
 • نصب آسان در بازه دمایی 10- تا 70+ درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری بالا
 • مقاومت در برابر PH های قلیایی طی استاندارد CRD C 572
 • دارا بودن عمری برابر عمر سازه
 • کاربرد
 • جلوگیری از عبور آب در سازه های اجرایی و انبساطی سازه ها
 • سدها ، مخازن ، کانال های آب ، تونل ها و ...
 • سازه های هیدرولیکی

 

 

انواع و روش انتخابواتراستاپ :

واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ هایتخت ( جهت استفاده در درزهای اجرایی ) و واتراستاپ های حفره دار ( جهتاستفاده در درزهای انبساطی ) که بنا به نیاز پروژه میتواند دیواری و یا کف خوابباشد.

پس از انتخاب واتراستاپ ، عرض و ضخامت آننسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب میگردد.

 

روش نصب :

·       واتراستاپ تخت را در محلی که پیش بینی قطع بتن شره است قرار داده ، طوریکه نیمی از عرض واتراستاپ در بتن ریزی اولیه و نیمه دیگر در بتن ریزی بعدیقرار گیرد.

·       درمورد نصب واتراستاپ حفره دار نیز روش به همین ترتیب است ، با این تفتوت کهحفره واتراستاپ دقیقا در محل پیش بینی شده درز انیساط قرار میگیرد.

·       برایاتصال و ثابت سازی واتراستاپ در سازه ها ، از گیره هایی که به این منظورطراحی شده است استفاده نمایید.

·       هرمتر طول واتراستاپ جهت اتصال به آرماتور نیاز به 5 عدد گیره دارد ، که بهصورت 3 گیره بالا و 2 گیره پایین قرار میگیرد.


مشخصات فنی :

خواسته استاندارد

واتراستاپ 

استاندارد

مشخصات فنی واتراستاپ

73 - 78

73  - 78

ASTM D 2240

Shore-A سختی

12.17 MPA

14 - 15 MPA

ASTM D412,CRD C572

مقاوت کششی در جهت طول

300 %

320-340 %

ASTM D412,CRD C572

ازدیاد طول در جهت طول

12.17 MPA

13 - 14 MPA

ASTM D412,CRD C572

مقاومت کششی در جهت عرض

300 %

300-315 %

ASTM D412,CRD C572

ازدیاد طول در جهت عرض

طی استاندارد

تطبیق دارد

CRD C572

مقاومت در محیط قلیایی

1.3

حداقل 1.3

ASTM D 792

وزن مخصوص

یک در هزار

نیم در هزار

درصد جذب آب

 

اتصال دو سرواتراستاپ :

می توان به دو روش جوش گرم و سرد دو لبه واتراستاپرا به یکدیگر جوش داد.

1- جوش گرم : دو طریق در این روش وجود دارد : 

 • جوش لب به لب که به وسیله المنت شمشیری صورت میگیرد.
 • جوش over lap که به وسیله المنت تبری انجام میشود.

2- جوش سرد :

در این روش ابتدا آج های 50 - 30 سانتیمتر از دولبه واتراستاپ را به وسیله کاتر جدا نموده وسپس دو طرف واتراستاپبدون آج را به چسب PU آغشته نموده ، وزنه ای حدود  50 کیلوگرمرا به مدت 12 - 8 ساعت روی واتراستاپ قرار داده و پس از سپری شدن زمان، واتراستاپ را در جای خود نصب نمایید.

 

بسته بندی :

واتراستاپ های این شرکت در حلقه های 25 متری عرضه میگردد.( بنا به سفارش تا طول 100 متر قابل عرضه میاشد )

 

شرایط نگهداری:

مقاومت های اعلامی واتراستاپ های تولیدی رایحهبتن سبز در صورت نگهداری در بسته بندی اصلی و  با کشیدن چادر ( برزنت ) جهت حفاطت ازتابش خورشید ، اکسیژن و ازن به مدت 6 ماه پایدار خواهد بود.

 

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحهبتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ، آمادههمكاري و انجام خدمات ميباشد . برای اطلاعات بیشتر به برشور یا کاتالوگ تخصصیواتراستاپ های پی وی سی مراجعه کنید.

 

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration