Spectr News Theme

پیگمنت و رنگ بتن PIGMENT CONCRETE

کد مطلب : 150

 

PIGMENT CONCRETE

رنگ دانه های افزودنی بتن

شرح :

معمولا مواد رنگی را به دو دسته پیگمانها ( رنگدانه‌ها) و رنگها طبقه‌بندی می‌کنند. رنگدانه با رنگ متفاوت می‌باشد. تفاوت آنها در این است که رنگبایستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالیکه رنگدانه فقط سطح جسم را رنگی می‌کند.رنگدانه‌ها در آب نامحلول هستند. اما می‌توان آنها را مانند رنگدانه‌های مورد مصرفدر نقاشی ، توسط حلال مناسبی به صورت سوسپانسیون در آورد.

اگر ساختمان شیمیایی رنگدانه را بتوان اندکی تغییرداد بطوری که در آب انحلال پذیر گردد، در اینصورت ممکن است بتوان آن را به عنوانرنگ در رنگرزی مصرف کرد

 

تاریخچه :

پیدایش پیگمانهای جدید در طول زمان به کندی صورتگرفت. بعد از سنتز اولین رنگ مصنوعی توسط "ویلیام پرکین" در سال 1856 متعاقباً در اوایل قرن بیستم ،پیگمانهای مصنوعی آلی تهیه و به بازار عرضه شدند. این پیگمانها دارای اهمیت خاصیبودند، زیرا علاوه بر موارد استعمال پیگمانهای معدنیلاکها ، رنگهای روغنی ، صنعت چاپ و ) در رنگرزی الیاف و منسوجات هم بکار می‌رفتند.یکی از مهمترین اکتشافات در مورد پیگمانهای آلی ، کشف پیگمانهای فتالوسیانین درسال 1935 توسط شیمیدانهای شرکت رنگرزان اسکاتلند بود

رنگدانه‌ها :

رنگدانه‌ها یا پیگمانها ، مواد جامد تزئینی هستند که در شکل و اندازه‌های مختلف درحلالهای مربوط به حالت معلق تهیه و بکار می‌روند و مشتمل بر مواد سیاه سفید و رنگی بوده ، موارد استفاده زیادی دررویه زدن ، رنگرزی انبوه و دیسپرسیون در هوا دارند

 

 انواع رنگدانه‌ها :

معمولاً رنگدانه‌ها را براساس انواع شیمیایی بهرنگدانه‌های معدنی یا آلی طبقه‌بندی می‌کنند، اما این رنگدانه‌های آلی یا معدنی می‌توانند طبیعی یاسنتزی باشند

 

رنگدانه‌های طبیعی و مصنوعی :

رنگدانه‌های معدنی طبیعی از پوسته زمین استخراج می‌شوند،خرد شده ، شسته شده ، از لحاظ اندازه درجه‌بندی می‌شوند. غالباً برای این رنگدانه‌هایطبیعی ، معادل مصنوعی هم وجود دارد، یعنی رنگدانه از اجزاء دیگری در اثر یک فرآیند شیمیایی ساخته می‌شود. ظاهراً از نظر شیمیایی با نمونهطبیعی یکسان است، ولی اغلب خواص متفاوتی دارد و معمولاً به خاطر شکل بلوری مطلوبتر، خلوص بیشتر و دانه‌بندی مطلوبتر ، مرغوبتر از نوع طبیعی می باشد.

رنگدانه‌های معدنی طبیعی که هنوز اهمیت دارند، ازخانواده اکسید آهن می‌باشند که عبارتند از: گل اخرا ، گل ماشی (خاک سرخ) ، اخرایزرد ، اکسیدهای آهن قرمز زرد و سیاه

رنگدانه‌های آلی :

امروزه رنگدانه‌های آلی به مراتب بیشتر از رنگدانه‌هایمعدنی می‌باشند. بعضی از جدیدترین رنگدانه‌ها ساختمان آلی فلزی دارند. بیشتر رنگدانه‌های آلی ، مواد شیمیایی آلی هستند که روی یک هسته معدنی هیدروکسید آلومینیومرسوب داده شده‌اند. از مهمترین رنگدانه‌های آلی می‌توان به گروه فتالوسیانین‌هااشاره کرد که طیف رنگهای آبی و سبز را در بر می‌گیرند و فتالوسیانین مس ، رنگدانهآبی می‌باشد که به علت خواص مقاومتی خوب در برابر عوامل مختلف ، یک رنگدانه باارزش به شمار می‌رود.


فتالوسیانین‌ها را از فتالیک و اوره سنتز می‌کنند. رنگدانه‌های آلی ، به صورتی کهامروزه در صنعت استفاده می‌شوند، در طبیعت یافت نمی‌شوند و تقریباً همه آنها سنتزیمی‌باشند

 

عمده‌ترین رنگدانه‌های معدنی:

             پیگمانهای سفید     Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/ce8932ed57a7e4fdbb478f9d41d7eb31.png

            پیگمانهای قرمز سرنج Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/448b579ba1de8db6e63970a6d1052197.png

            شنگرف           Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/4714356804e3b48876143a25723e9dce.png

            پیگمانهای زرد و نارنجی            CdS Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/44021981a3dfdf7e13a6ab27d12012cd.png

            پیگمانهای آبی  Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/09f1b507cb2de6fccb879d580432e211.png

            پیگمانهای لاجورد یا اولترامارین  Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/59638b0936beeb1db11b315e691bb31b.png

            پیگمانهای سبز  Cr2O3 Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/1b249867d5c6d3c2248941060157803d.png

 

 

کاربرد عمده پیگمانها :

موارداستعمال عمده پیگمانها در لاکها ، رنگهای روغنی ، ورنی‌ها ، رنگهای سلولزی ،رنگهای پلاستیکی ، مرکبهای چاپ و رنگرزی کاغذ و تاسیسات آهنی می‌باشد. صنایع پوششی عمده‌ترین موارد استعمال پیگمانها می‌باشد.امروزه پوشش سطح وسایل فلزی و چوبی بناها ، وسایل نقلیه و اهمیت فراوانی دارد زیرا این وسایل توسطرنگ از عوامل مختلف مثل هوا ، رطوبت و ترکیباتشیمیایی محافظت می‌شوند. دررنگ زدن اشیا به زیباتر شدن آنها کمک می‌کند.

بسته بندي :

رنگدانه ها ،   در کیسههای 25 یا 50کیلوگرمی عرضه می گردد.

 

انبار داري :

در محیط خشک و بهدور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

 

عمر نگهداري :

در محیط سرپوشیدهخنک ، به دور از رطوبت و  در بسته بندي اوليهتا 12 ماه قابل استفاده ميباشد .

 

ایمنی :

رنگ دانه ها ماده ایکم ضرر می باشد. در شرایط عادی آسیبی به پوست نمی رساند. اما به عنوان یک ترکیبشیمیایی و رعایت موارد احتیاطی برای جلوگیری از تماس با پوست و با چشم از دستکشهای محافظ و عینک استفاده شود و یا پس از تماس مستقیم با پوست و یا چشم با آب شستهشود.

 

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحهبتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ، آمادههمكاري و انجام خدمات ميباشد .

 

or
or
A password will be send on your post
Registration